Redcord Elite - Elitidrottare som tränar med Redcord

Redcord_Elite_2012

Redcord samarbetar med ett antal framgångsrika samt lovande elitidrottare som ingår i satsningen Redcord Elite. Idrottarna får ta del av Redcords kunskap och erfarenhet inom elitinriktad träning och rehabilitering. De får hjälp med att hitta sina svaga länkar och även utveckla sin funktionella styrka, koordination, balans och stabilitet utifrån grenspecifika krav. Målet är att de ska prestera bättre och hålla sig skadefria.
. Access Rehab logo

Sveavägen 159 / 113 46 Stockholm / Tel. 08 – 52 52 42 00 / email redcord@accessrehab.se  / www.accessrehab.se