Redcord Sportkurs

Redcord Sportkurs

Redcord har utvecklat kursprogram för utövare, tränare, instruktörer och andra som jobbar med träning och skadeförebyggande träning.

Respektive kurs säkrar en viss kompetensnivå hos deltagarna för att kunna delta i fortsättningskurser. Detta garanterar en kunskapsstandard.

Alla kurser är baserade på erkänd forskning och väldokumenterade principer inom träning och aktiv rehabilitering.

Redcord Sport kursstruktur

  • Redcord Sport Intro kurs

  • Redcord Sport Advanced kurs

  • Redcord Sport Specific kurserAnderlecht_2012_14
 Access Rehab logo

Sveavägen 159 / 113 46 Stockholm / Tel. 08 – 52 52 42 00 / email redcord@accessrehab.se  / www.accessrehab.se