Ägarstruktur

Ägarna
Moderbolaget Redcord AS är sammansatt av långsiktiga och professionella ägare. Styrelsen och ledningen i Redcord AS innehar totalt 44 procent av aktierna i bolaget.
 
Aktiekapitalet är på totalt 18,0 miljoner norska kronor fördelat på 1.798.706 aktier och 101 aktieägare.

Koncernledning

Redcords koncernledning består av:

Styrelse

Moderbolagets styrelse består av erfarna människor med kompletterande tung kompetens inom management, produktion, internationella marknader, finans, samt specialister inom hälsa och sjukgymnastik.

Styrelsemedlemmarna äger själva 25 procent av aktierna i moderbolaget. 

 Access Rehab logo

Sveavägen 159 / 113 46 Stockholm / Tel. 08 – 52 52 42 00 / email redcord@accessrehab.se  / www.accessrehab.se